Dr. Leon Rak, prof. UJD: Odpowiednie wykształcenie pozwala lepiej zrozumieć swój organizm

Akademia Rakowa od czterech lat udanie współpracuje z Uniwersytetem im. Jana Długosza. O rolę edukacji w życiu sportowca zapytaliśmy prodziekana ds. studencko-dydaktycznych UJD – dr. Leona Raka, prof. UJD, który w SMS-ie Rakowa prowadzi zajęcia z fizjologii wysiłku fizycznego.

Panie profesorze, jak ważny jest aspekt naukowy w życiu sportowca?


– Myślę, że jest bardzo istotny i widać to na przykładzie wielu sportowców, którzy po zakończeniu kariery podejmowali działania, w których to wykształcenie odgrywało kluczową rolę. Można podawać wiele takich przykładów. Wykształcenie ważne jest również w toku samego uprawiania sportu. Pozwala lepiej zrozumieć własny organizm, a co za tym idzie, wydłużyć swoją karierę sportową.

Współpraca między Szkołą Mistrzostwa Sportowego Rakowa Częstochowa, a Uniwersytetem im. Jana Długosza trwa już ponad cztery lata. Proszę powiedzieć, w których obszarach współpracujecie i jak to funkcjonuje?

–  Myślę, że układa się to doskonale. Głównie dlatego, że ta współpraca obejmuje działania edukacyjne związane z kształceniem młodzieży na wielu polach. Między innymi poprzez wprowadzenie dla uczniów SMS-u zajęć dodatkowych z fizjologii wysiłku fizycznego. Współpraca jest też dobrze widoczna w dziedzinie nauki, to znaczy nasi pracownicy pomagają skutecznie w opracowywaniu wyników monitorowania sportowców. Myślę, że ten związek jest korzystny dla obu stron. My mamy kontakt z młodzieżą, która czynnie uprawia sport, co dla nas jest niezwykle ważne. Dzięki temu lepiej rozumiemy w jaki sposób rozwija się współczesny sport młodzieżowy. Natomiast SMS ma korzyści z tego, że uczniowie na bardzo wczesnym etapie mają kontakt z uczelnią wyższą, której pracownicy są odpowiednio przygotowani merytorycznie. Chcemy też zachęcać młodzież, by dla nich ta wiedza i wykształcenie stanowiły istotny czynnik życia.

Wymienił Pan przedmiot “fizjologia wysiłku fizycznego”, którego nauczanie wdrożono w SMS-ie. Jakie są jego założenia?


– Fizjologia sportu, bo tak to w skrócie nazywamy, ma powiązać wiedzę z kilku przedmiotów, które występują już na poziomie liceum. Mamy tu m.in. biologię i troszeczkę elementów fizyki, ponieważ wprowadzam do tego programu elementy biomechaniki. Wiedzę z kilku dziedzin koncentrujemy wokół aspektów związanych z aktywnością fizyczną i wysiłkiem. W związku z tym uczniowie poznają podstawy funkcjonowania układów człowieka. Mamy tutaj również czynnik dodatkowy, mianowicie omawiamy jak te podstawowe układy funkcjonalne zachowują się podczas wysiłku fizycznego. Mam nadzieję, że spowoduje to wzrost świadomości treningu wśród uczniów. Że lepiej zrozumieją własny organizm i odczucia podczas takiego treningu.

W edukacji niebagatelne znaczenie ma możliwość kontynuacji obranej wcześniej drogi.  Jaka jest przykładowa ścieżka edukacyjna dla absolwentów SMS-u Rakowa?

– W tym roku akademickim nasza uczelnia oferuje bardzo wiele możliwości. Oprócz prawie 50 kierunków studiów, które mogą wybrać uczniowie, absolwentom SMS-u polecamy w szczególności te kierunki, które znajdują się na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Jest to między innymi wychowanie fizyczne, czy też fizjoterapia. Są one stricte powiązane ze sportem. Poza tym na naszym wydziale jest jeszcze pielęgniarstwo, a od tego roku akademickiego wystartował kierunek lekarski. Możliwości dalszego kształcenia są zatem bardzo duże. W przyszłości planujemy również otworzyć kierunek “ratownictwo medyczne”. W ten sposób skompletujemy zestaw kierunków, które można studiować, jeśli ktoś pragnie wiązać karierę z funkcjonowaniem organizmu człowieka.

 

 dr Leon Rak, prof. UJD

 Dr Leon Rak, prof. UJD