Projekt Klubów Filialnych

"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces!" - Henry Ford.
Ideą projektu jest pokazanie naszym partnerom pomysłu na szkolenie młodego zawodnika, przekonanie do wytrwania w odpowiednich standardach pracy tak by w przyszłości osiągnąć sukces – wychować zawodnika przygotowanego nie tylko do współzawodnictwa na najwyższym poziomie, ale wychować człowieka przygotowanego do trudów życia.

Projekt Klubów Filialnych wystartował w roku 2018, a pierwsze warsztaty dla naszych partnerów odbyły się w styczniu 2019 roku. Projekt jest pomysłem autorskim byłego dyrektora Akademii Raków, Marka Śledzia, który usystematyzowała warunki współpracy pomiędzy Akademią Raków a Klubami Partnerskimi tworząc Program Standard. 

PKF zakłada współpracę wielopłaszczyznową pomiędzy Akademią Raków a naszymi partnerami i obejmuje takie obszary jak: metodyka szkolenia, organizacja pracy, dostęp do staży trenerskich, udział w eventach organizowanych przez Akademię Raków i Kluby Filialne itp. Dla naszych partnerów mamy przygotowany wystandaryzowany program szkoleń zarówno stacjonarnych jak i w formie online.

Na dzień dzisiejszy w PKF mamy czterdzieści sześć klubów z województw śląskiego, mazowieckiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego i pomorskiego. 

Mapa klubów filialnych: Harmonogram działań PKF na 2024 rok:
- Terminy składania aplikacji do projektu – od stycznia do maja
- Podpisywanie umów z nowymi partnerami – od czerwca do sierpnia
- Start programu szkoleń – od września

Dopuszczamy w wyjątkowych sytuacjach możliwość aplikacji i podpisania umowy w innych terminach.