Projekt Klubów Filialnych

"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces!" - Henry Ford.
Ideą projektu jest pokazanie naszym partnerom pomysłu na szkolenie młodego zawodnika, przekonanie do wytrwania w odpowiednich standardach pracy tak by w przyszłości osiągnąć sukces – wychować zawodnika przygotowanego nie tylko do współzawodnictwa na najwyższym poziomie, ale wychować człowieka przygotowanego do trudów życia.


Projekt Klubów Filialnych wystartował w roku 2018, a pierwsze warsztaty dla naszych partnerów odbyły się w styczniu 2019 roku. Projekt jest pomysłem autorskim byłego Dyrektora Akademii Raków Pana Marka Śledzia, który usystematyzowała warunki współpracy pomiędzy Akademią Raków a Klubami Partnerskimi tworząc Program Standard. 


PKF zakłada współpracę wielopłaszczyznową pomiędzy Akademią Raków a naszymi partnerami i obejmuje takie obszary jak: metodyka szkolenia, organizacja pracy, dostęp do staży trenerskich, udział w eventach organizowanych przez Akademię Raków i Kluby Filialne itp. Dla naszych partnerów mamy przygotowany wystandaryzowany program szkoleń zarówno stacjonarnych jak i w formie online.


Na dzień dzisiejszy w PKF mamy trzydzieści cztery kluby z województw śląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego i pomorskiego. 


Mapa klubów filialnych: 
Harmonogram działań PKF na 2023 rok:

- Terminy składania aplikacji do projektu – od stycznia do maja


- Podpisywanie umów z nowymi partnerami – od czerwca do sierpnia


- Start programu szkoleń – od września


Dopuszczamy w wyjątkowych sytuacjach możliwość aplikacji i podpisania umowy w innych terminach.