Egzamin wstępny dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego SMS

W czwartek, 11 kwietnia, odbył się egzamin wstępny dla kandydatów do I klasy IV-letniego liceum ogólnokształcącego. Udział w testach wzięło ponad 60 zawodników.

Egzamin rozpoczął się tuż przed godziną 14:00 od spotkania wszystkich kandydatów i ich rodziców z dyrektorem Akademii Raków, trenerem Markiem Śledziem. W swoim przywitaniu dyrektor Akademii przedstawił plan rozwoju zawodników, którzy od września rozpoczną naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Trener Marek Śledź rozmawiał też z rodzicami, którzy pytali o nurtujące ich kwestie.

spotkanie 1

Zawodnicy zostali podzieleni na trzy grupy, aby każdy z nich miał te same warunki. Egzamin rozpoczął się od testów sprawności, w trakcie których badana była szybkość oraz wytrzymałość. Piłkarze testowani byli zarówno indywidualnie, jak i w parach.

Po tej części egzaminu wszyscy adepci udali się na sztuczne boisko, gdzie odbywał się drugi etap testów. Tam zawodnicy zostali podzieleni na czteroosobowe drużyny i pod okiem trenerów Akademii Raków rozgrywali między sobą czterominutowe mecze. Celem takiego testu było sprawdzenie, jak zawodnicy radzą sobie w grze na małej przestrzeni i jakie decyzje podejmują pod naporem presji czasu i przeciwnika.

boisko 1

Ostatnią częścią egzaminu były testy kompetencji: z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz test psychologiczny, jakie odbyły się w Szkole Mistrzostwa Sportowego.

szkoa 1

Egzamin zakończył się o godzinie 19:00.