Harmonogram Testów do Szkoły Mistrzostwa Sportowego RKS Raków Częstochowa S.A

Testy sprawnościowe odbędą się w dniach 2-3 czerwca 2020 roku. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram testów, a także procedury z nimi związane.

Weryfikacja dokumentów kandydatów potrwa od godziny 10.45 do 11.45 w Biurze Rekrutacyjnym w siedzibie Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Łukasińskiego 40.  

 

AGENDA:

 

12.00-12.10 powitanie kandydatów przez Dyrektora Akademii

12.10-14.10 testy kompetencji

14.10 przejazd kandydatów do SP 7 ul. Zamenhoffa 23

14.30-16.00 Testy Szybkości

16.10 Przejazd Kandydatów na Stadion Raków

Spotkanie Dyrektora Akademii z rodzicami kandydatów

16.30-16.45  grupa I-  Siedziba Szkoły

16.45-17.00  grupa II- Siedziba Szkoły 

16.30-18.00 Testy Sprawności specjalnej Stadion Raków  

 

 

 

Podczas testów obowiązywać będą poniższe procedury:

 

1. W próbach sprawności fizycznej mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Czynności związane z przeprowadzeniem testów sprawnościowych podejmują tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

3. Kandydaci są przyprowadzeni na test przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzić ucznia na test. W teście sprawnościowym nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

4. Uczestnik prób sprawności fizycznej ma być przebrany w strój sportowy. Nie będzie możliwości skorzystania z szatni.

5. Przy stanowisku, przy którym dokonywana będzie weryfikacja dokumentacji może przebywać jednymi kandydat oraz komisja egzaminacyjna. 

6. Każdy wchodzący do budynku na teren szkoły, hali oraz Stadionu ma obowiązek posiadania osłony zasłaniającej usta i nos oraz przemycia rąk płynem do dezynfekcji.

7. Każdorazowo podczas testów kandydaci będą wpuszczani  pojedynczo.

8. Każdy kandydat ma obowiązek posiadania oryginałów dokumentów oraz własnych długopisów. 

9. Kandydaci mają obowiązek posiadania osłony zasłaniającej usta i nos do momentu rozpoczęcia testów sprawnościowych. Po zakończeniu testów ponownie mają obowiązek zasłonić osłoną usta i nos.

10. Rodzice kandydatów oczekują na dzieci poza budynkiem szkoły i hali sportowej oraz stadionu.