Informacja dla uczniów 3 klasy LO SMS

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego RKS Raków Częstochowa informuje tegorocznych abiturientów, że odbiór świadectw ukończenia liceum jest możliwy w sekretariacie szkoły po uprzednim umówieniu terminu odbioru, poprzez wysłanie e-maila na adres szkoły ([email protected]). Jednocześnie przypomina się abiturientom o obowiązku rozliczenia karty obiegowej.

Podstawa prawna:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.