Informacja dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego 2020 oraz przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowy

Szkoła Mistrzostwa Sportowego RKS Raków Częstochowa przekazuje informację dotyczącą wyników egzaminu maturalnego 2020 i przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

11 sierpnia od godz. 08:00 na stronie https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20 zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez Dyrektora Szkoły w lutym bieżącego roku.

 

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie Szkoły w terminie 12-14 sierpnia 2020 roku w godzinach 9-12. Po tym terminie zdający mogą odebrać świadectwa dojrzałości po uprzednim umówieniu się w sekretariacie szkoły. Świadectwa może odebrać również inna osoba niż zdający na podstawie pisemnego upoważnienia.

 

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

 

§ część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek, godz. 14:00)

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 18 sierpnia br. - oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

 

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym można pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony i przesłać skan na email sekretariatu szkoły - [email protected].

 

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym do pobrania jest TUTAJ.