Informacja klubu o wynagrodzeniach dla pośredników transakcyjnych

Spełniając wymogi licencyjne PZPN Zarząd Rakowa Częstochowa informuje, że łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych pośrednikom transakcyjnym w okresie sprawozdawczym od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 wyniosła: 135 407,97 zł; słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy.