Informacja odnośnie modernizacji MSP "Raków" | 27.01

Zgodnie z zapowiedzią, poniżej przedstawiamy Wam aktualne informacje na temat modernizacji obiektu przy ul. Limanowskiego 83. To początek cotygodniowego cyklu dotyczącego przebudowy stadionu.

Przetarg na przebudowę MSP „Raków” 

16 stycznia 2020 roku ruszył drugi przetarg na przebudowę „MSP” Raków. O jego szczegółach informowaliśmy w TYM miejscu. Z całością dokumentacji przetargowej można się natomiast zapoznać TUTAJ. Termin składania ofert upływa 10 lutego o godzinie 9:30. 

 

Odwołanie firmy MIRBUD S.A. do Krajowej Izby Odwoławczej

 

W dniu 21 stycznia do Urzędu Miasta w Częstochowie wpłynęło odwołanie firmy MIRBUD S.A. skierowane do Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący podniósł w nim następujące zarzuty: 

1. wyznaczenie zbyt krótkiego terminu realizacji umowy;

2. sformułowanie pozacenowego kryterium oceny ofert;

3. nieuprawnione ograniczenie konkurencji w postępowaniu. 

 

Firma MIRBUD S.A. wniosła jednocześnie o zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, a także o zamieszczenie na stronie internetowej dokonanej zmiany. Co istotne, wniesione odwołanie nie wstrzymuje biegu procedury przetargowej. 

Krajowa Izba Odwoławcza wyznaczyła termin rozprawy na 3 lutego. To oznacza, że jej rozstrzygnięcie poznamy przed terminem otwarcia ofert przetargowych.

 

Współpraca Klubu z PZPN

Władze Klubu są w stałym kontakcie z przedstawicielami PZPN, a w szczególności z Komisją Licencyjną i Zarządem Polskiego Związku Piłki Nożnej. 17 stycznia Michał Świerczewski wraz z Prezesem Zarządu RKS Raków Wojciechem Cyganem spotkali się w Warszawie z Prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem. 

 

Podczas spotkania przedstawiciele Klubu omówili aktualną sytuację związaną z przebudową MSP „Raków” oraz przedstawili możliwe warianty rozwoju całej sprawy. Prezes Zbigniew Boniek przyjął złożone wyjaśnienia ze zrozumieniem. Klub ma pełną świadomość tego, jakie warunki należy spełnić, by uzyskać licencję na kolejny sezon gry w Ekstraklasie. 

 

Współpraca Klubu z Miastem Częstochowa

Klub dostrzega i docenia zaangażowanie ze strony przedstawicieli miasta. Urzędnicy zapewniają, że są gotowi na każdy scenariusz. W najbliższym czasie delegacje z magistratu oraz Klubu udadzą się do Ministerstwa Sportu i Turystyki w celu doprecyzowania formalności związanych z rządową dotacją. 

 

Ponadto zapewniamy, iż RKS Raków Częstochowa SA ściśle współpracuje z Urzędem Miasta Częstochowy. W temacie modernizacji obiektu przy ul. Limanowskiego 83 jesteśmy także w stałym kontakcie z Prezydentem Miasta Krzysztofem Matyjaszczykiem oraz jego zastępcą  odpowiedzialnym za sport Jarosławem Marszałkiem. Liczymy, że dzięki doświadczeniu urzędników procedura przetargowa zostanie przeprowadzona sprawnie, a całość doprowadzi do szybkiego powrotu drużyny do Częstochowy.