Informacja odnośnie przebudowy MSP "Raków" | 10.04

Prezent wielkanocny przyszedł do nas szybciej, niż się spodziewaliśmy, dlatego wyjątkowo podjęliśmy decyzję o przesunięciu poniedziałkowego raportu stadionowego na dziś.

Z radością informujemy, że Zespół do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Ministerstwie Sportu i Turystyki, zaopiniował pozytywnie przyznanie miastu Częstochowa dofinansowanie na modernizację MSP „Raków” w wysokości 10 000 000 zł. 

 

- To fantastyczna informacja dla Klubu, kibiców, ale także dla przedstawicieli miasta Częstochowa. Na podziękowania przyjdzie co prawda jeszcze czas, ale bez wątpienia jest to sukces większej grupy ludzi. Z naszych informacji wynika, że pozytywne zaopiniowanie zadania dotyczącego przebudowy MSP „Raków” skutkować będzie podpisaniem w najbliższych dniach umowy pomiędzy miastem, a Ministerstwem. To kolejny ważny krok w kierunku powrotu drużyny na Limanowskiego - powiedział Maciej Kołodziejczyk przewodniczący Rady Nadzorczej Rakowa.