Komunikat zarządu Klubu

Poniżej przedstawiamy komunikat naszego Klubu po ostatniej sesji Rady Miasta. 

"W dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Miasta Częstochowy uchwaliła budżet na 2018 rok.  Przewiduje on kwotę 1,8 mln zł brutto na promocję miasta poprzez piłkę nożną. Oznacza to, że nasz Klub, w przypadku wygrania przetargu na pełną kwotę, uzyska maksymalnie średniorocznie (na lata 2017 i 2018) 850 tys. zł brutto. Kwota jest wynikiem pomniejszenia zabudżetowanej sumy o 100 tyś zł kary umownej za 2017 r., którą zmuszeni będziemy zapłacić, ponieważ Klub – chcąc brać udział w kolejnym przetargu – nie może pozostawać w sporze prawnym z miastem Częstochowa. Kwota 850 tys. zł jest niewspółmierna do potrzeb Klubu i poziomu rywalizacji. W związku z powyższym, w najbliższych dniach dojdzie do nadzwyczajnego zebrania zarządu Klubu. O wyniku rozmów poinformujemy w osobnym komunikacie."