Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wstępnego do klasy pierwszej IV-letniego LO SMS

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wstępnego do klasy pierwszej IV-letniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego RKS Raków Częstochowa S.A.

 

Lista kandydatów znajduje się TUTAJ.

 

Komisja Egzaminacyjna informuje, iż uzyskanie pozytywowego wyniku egzaminu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do klasy I liceum w roku szkolnym 2019/2020.

Jednocześnie Komisja Egzaminacyjna informuje, że lista uczniów przyjętych do I klasy zostanie ogłoszona w dniu 29.06.2019.

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest:

1. Uzyskanie jak najwyższego wyniku z egzaminu wstępnego (kolejność rankingowa).

2. Dostarczenie do dnia 24.06.2019 r. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

3. Podanie ucznia o przyjęcie do szkoły.

4. Ostateczna lista uczniów przyjętych do I klasy Liceum zostanie ogłoszona w dniu 27.08.2019 r.