Nowe informacje w sprawie przebudowy MSP „Raków”

Dobre informacje płyną do naszego Klubu! Na czwartkowej sesji Rady Miasta Częstochowy jednogłośnie przyjęto uchwałę dotyczącą aktualizacji wniosku o dofinansowanie modernizacji MSP „Raków”.

Uchwała ta upoważnia Prezydenta Częstochowy, Pana Krzysztofa Matyjaszczyka do aktualizacji wniosku o dofinansowanie przebudowy MSP „Raków”.

Powyższe działanie pozwoli Radzie Miasta Częstochowa na złożenie stosownego wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji, a także na przyjęcie do realizacji i zabezpieczenie środków w budżecie miasta w przypadku otrzymania wnioskowanego dofinansowania. 

 

W przypadku otrzymania z Ministerstwa Sportu i Turystyki wsparcia na poziomie 10 000 000 zł, Miasto Częstochowa zobowiązuje się zabezpieczyć w budżecie środki finansowe w wysokości 7 500 000 zł stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego wyłącznie na realizację inwestycji określonej we wniosku o dofinansowanie.

 

To nie jedyne, co mamy Wam dzisiaj do przekazania w sprawie stadionu. Bądźcie czujni.