Nowy przedmiot - Fizjologia sportu!

20181024 140055Uczniowe Szkoły Mistrzostwa Sportowego RKS Raków uczą się podstaw fizjologii sportu!

W klasie drugiej został wprowadzony nowy przedmiot - fizjologia wysiłku fizycznego. Zajęcia proawdzi pan doktor Leon Rak. Podczas zajęć uczniowie zostają zapoznani z podstawami funkcjinowaniu organizmu sportowca w spoczynku, podczas wysiłku oraz w okresie powysiłkowym. Ważnym zagadnieniem będzie problematyka wydolności fizycznego oraz zmęczenie i przetrenowanie. Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny. Część zajęć będzie w labolatorium, gdzie uczniowie zapoznają się z metodami oceny fizjologicznych zmiennych opisujących stan organizmu człowieka. 

Poznanie i zrozumienie treści przedmiotu pozwoli młodym sportowcom na bardziej świadome uczestniczenie w procesie treningowym piłkarza nożnego, a co za tym idzie większą motywację do pracy i osiągania sukcesów sportowych - podkreśla prowadzący zajęcia doktor Leon Rak