Pierwsze środki na budowę stadionu zabezpieczone!

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Częstochowa zapadła decyzja o zabezpieczeniu w budżecie miliona złotych na prace projektowe dotyczące modernizacji Stadionu Miejskiego Raków.

To dobra wiadomość — mówi prezes Rakowa Wojciech Cygan. — Ta kwota pozwoli miastu z początkiem roku podjąć pierwsze konkretne działania. Czasu nie ma zbyt wiele, dlatego cieszymy się, że radni podjęli taką decyzje już teraz. Jednocześnie mamy zapewnienie od Rady Miasta, że decyzje dotyczące dalszego finansowania prac zostaną podjęte niezwłocznie po otrzymaniu ostatecznej odpowiedzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie współfinansowania inwestycji.

W pierwotnej wersji budżetu pieniądze miały być przeznaczone na prace przygotowawcze i wkład własny dla rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie, jednak w wyniku wewnętrznych konsultacji członkowie koalicji rządzącej zadecydowali o wyszczególnieniu zadania i w chwili obecnej nazwa zadania po autopoprawce brzmi: "Prace przygotowawcze i wkład własny dla rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie, w tym budowy Centrum Piłki Nożnej „Raków” w Częstochowie".

Bardzo dziękujemy panu prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi i całej Radzie Miasta Częstochowy za pełne wsparcie dla naszej sprawy i współpracę ponad politycznymi podziałami.