Po Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z zapowiedzią w siedzibie KS Raków odbyło się wczoraj Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Oprócz przedstawienia informacji o bieżącej sytuacji organizacyjno-finansowej zaprezentowano zarys nowych rozwiązań w sferze funkcjonowania klubu, współpracy m.in. z Urzędem Miasta, mediami, klubami z regionu oraz Stowarzyszeniem Kibiców „Wieczny Raków”.
Zgodnie z zapowiedzią w siedzibie KS Raków odbyło się wczoraj Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Oprócz przedstawienia informacji o bieżącej sytuacji organizacyjno-finansowej zaprezentowano zarys nowych rozwiązań w sferze funkcjonowania klubu, współpracy m.in. z Urzędem Miasta, mediami, klubami z regionu oraz Stowarzyszeniem Kibiców „Wieczny Raków”. Spotkanie rozpoczęło się od oficjalnego przedstawienia decyzji o powołaniu Krzysztofa Kołaczyka na stanowisko Prezesa Zarządu KS Raków. Następnie skoncentrowano się na planach lepszej koordynacji działalności klubu w wielu sferach: począwszy od spraw organizacyjnych, poprzez pierwszą drużynę, zespoły młodzieżowe oraz trenerów, kończąc na kwestii dokładnego przydzielenia kompetencji członkom zarządu i innym pracownikom klubu. – Doprecyzowanie tego typu spraw to podstawa, jeśli myślimy o długofalowym rozwoju. Niestety, dotąd sporo rzeczy było na tej płaszczyźnie mocno zaniedbanych – mówi prezes Kołaczyk. Sporo czasu poświęcono procesowi szkolenia grup dziecięcych i młodzieżowych, który zostanie w najbliższym czasie nieco zreformowany. Przedstawiciele zarządu kilkakrotnie zaznaczali, że od tej pory przestaje istnieć w pracy z młodzieżą jakakolwiek presja wyniku. – Trenerzy mają skupiać się na indywidualnym rozwoju każdego z młodych zawodników, zarówno w sferze sportowej, jak i mentalnej. Tę sprawę poruszaliśmy podczas każdej z konferencji szkoleniowych, które organizowaliśmy przy okazji Piłkarskiej Gwiazdki. W pracy z młodzieżą zbyt często, goniąc wynik, zapomina się o rzeczy podstawowej: o szkoleniu. A to przecież najważniejsze. Wyniki, prędzej czy później, przyjdą same – podkreśla nowy prezes Rakowa. Drugą część spotkania poświęcono na informację o bieżącej sytuacji klubu pod względem organizacyjno-finansowym. Z najważniejszych spraw przedstawiciele Rakowa wymienili m.in. przyjęcie konkretnych rozwiązań, które mają zapewnić uregulowanie należności wobec Urzędu Miasta, ZUS i Urzędu Skarbowego. Poinformowano także, że z zawodnikami pierwszej drużyny podpisane zostały nowe kontrakty. – Jesteśmy całkowicie otwarci na zgłaszane problemy i wszelkie wskazówki dotyczące spraw organizacyjnych i funkcjonowania klubu. Chcemy rozmawiać, to podstawa. Tylko w ten sposób uda nam się znaleźć najlepsze dla wszystkich rozwiązania – deklaruje Kołaczyk.