Próbna matura w LO SMS

W dniach 19-22 listopada w Szkole Mistrzostwa Sportowego RKS Raków Częstochowa odbędzie się próbna matura dla uczniów klasy III. Tu znajdują się wszystkie informacje dla naszych podopiecznych.

Prosimy wszystkich rodziców i uczniów o zapoznanie się z informacjami, by w dniu egzaminu uniknąć niepotrzebnego stresu.

 

1. Wewnątrzszkolny regulamin matur

2. Ogólne zasady panujące podczas egzaminu maturalnego

3. Harmonogram matur - komisje egzaminacyjne