Raków Częstochowa z licencją na grę w PKO BP Ekstraklasie w sezonie 2021/2022!

Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej rozważyła wnioski klubów o przyznanie licencji na grę w PKO BP Ekstraklasie oraz rozgrywkach klubowych UEFA.

Komisja postanowiła:
- przyznać licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2021/2022 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym na stadionie w Bełchatowie przy ul. Sportowej 3.

- przyznać licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2021/2022.

 

W ramach nałożonego nadzoru infrastrukturalnego Komisja zobowiązała Klub do dostarczenia na koniec każdego miesiąca raportu z postępu prowadzonych prac modernizacyjnych.

 

Jednocześnie Klub będzie czynił starania, by uzyskać zgodę na rozgrywanie meczów PKO BP Ekstraklasy na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków" przy ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie w reżimie sanitarnym, a po zakończeniu prac budowlanych o stałą zgodę na rozgrywanie spotkań w Częstochowie.

 

W związku z przedłużającym się stanem epidemii wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-C0V2, który w sposób znaczący wpłynął na sytuację finansową klubów, a którego skutków nie da się dokładnie przewidzieć, wszystkie kluby uczestniczące w procesie licencyjnym na sezon 2021/2022 zostały objęte nadzorem finansowym. Zdaniem Komisji, w najbliższych miesiącach konieczna jest szczegółowa kontrola i analiza sytuacji finansowej klubów.