Regulamin rekrutacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego

Poniżej prezentujemy regulamin oraz inne dokumenty niezbędne do rekrutacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Regulamin rekrutacji 2022/2023 - TUTAJ.

Kwestionariusz - TUTAJ.

Oświadczenie RODO - TUTAJ.

Wykaz badań - TUTAJ.

Zgoda rodziców/opiekunów - TUTAJ.

 

Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany po zakończeniu I etapu rekrutacji.