[SMS] Informacja dotycząca egzaminu maturalnego 2021

Szkoła Mistrzostwa Sportowego RKS Raków Częstochowa przekazuje informację dotyczącą wyników egzaminu maturalnego 2021 i przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

5 lipca od godz. 08:00 na stronie http://serwis.oke.jaworzno.pl/M20 są zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

 

Obowiązują loginy i hasła przekazane przez Dyrektora Szkoły w lutym bieżącego roku. Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie Szkoły w terminie 05-12 lipca 2021 roku w godzinach 9-12. Po tym terminie zdający mogą odebrać świadectwa dojrzałości po uprzednim umówieniu się w sekretariacie szkoły. Świadectwa może odebrać również inna osoba niż zdający na podstawie pisemnego upoważnienia.

 

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: § część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek, godz. 09:00) . Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br. - oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

 

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym można pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony i przesłać skan na email sekretariatu szkoły - [email protected].

 

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym do pobrania jest TUTAJ.