[SMS] Informacje dotyczące Matury 2021

Poznaliśmy informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, który odbędzie się w "Formule 2021" w roku szkolnym 2020/2021. Znamy również terminy egzaminu.
Obowiązkowy egzamin maturalny, dla uczniów klasy III oraz absolwentów z roku 2019/2020 Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego RKS Raków Częstochowa, odbędzie się tylko w formie pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotów: język polski, matematyka i język obcy.
 
 
Każdy uczeń może przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym.
 
 
Informujemy, że nie odbędą się obowiązkowe egzaminy ustne. Ze względu na zmianę zasad organizacji matury w 2021 roku wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.
 
 
Uczniowie mogą jednak przystąpić do egzaminu ustnego na podstawie zgłoszenia. Informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik) należy przekazać do Dyrektora szkoły, której są uczniami lub którą ukończyli (do 8 lutego 2021 r.).
 
 
Informujemy, że uczniowie klasy trzeciej są zobowiązani do wypełnienia deklaracji ostatecznej. Wypełnianie deklaracji odbędzie się w dniach 1.02.2021 w godz. 11-13 oraz 3.02.2021 w godz. 11-13 w siedzibie szkoły. W indywidualnych przypadkach można umówić się bezpośrednio z wicedyrektorem szkoły, tel. 608-085-548).
 
 
Absolwenci z roku szkolnego 2019/2021 mogą wypełnić deklarację ostateczną ww. terminach lub przesłać wypełnioną deklarację (załącznik nr 1) na email – [email protected] w terminie do 8.02.2021.
 
 
Egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych odbędą się w następujących terminach:
 
 
4 maja - język polski
 
 
5 maja - matematyka
 

6 maja - język angielski