Walne Zebranie Członków Klubu

Zarząd Klubu Sportowego Raków Częstochowa informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2011 roku Walnego Zebrania Członków Klubu, które odbędzie się w budynku klubowym przy ulicy Limanowskiego 83, o godzinie 18:00.
Zarząd Klubu Sportowego Raków Częstochowa informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2011 roku Walnego Zebrania Członków Klubu, które odbędzie się w budynku klubowym przy ulicy Limanowskiego 83, o godzinie 18:00. W przypadku nieobecności w podanym powyżej pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków informuje się, że drugi termin Walnego Zebrania Członków Klubu wyznaczono na dzień 30 czerwca 2011 r. – godz. 18:15. Miejscem obrad będzie również budynek klubowy przy ulicy Limanowskiego 83. W porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu przewidziano następujący zakres tematyczny: 1. Przedstawienie informacji w związku z zakończeniem sezonu rozgrywek 2010/2011 oraz planów na sezon 2011/2012. 2. Prezentację treści i głosowanie uchwał związanych z zobowiązaniem Zarządu do przygotowania procedury powołania spółki pod firmą RKS RAKÓW Częstochowa S.A., a w szczególności: a) uchwały o wyrażeniu zgody na przejęcie sekcji piłki nożnej przez spółkę pod firmą RKS RAKÓW Częstochowa S.A.; b) uchwały o udzieleniu Zarządowi umocowania do zawarcia stosownej umowy ze spółką RKS RAKÓW Częstochowa S.A.; c) uchwały wyrażającej zgodę co do sposobu dokonania powyższych czynności; d) uchwały umocowującej Zarząd do dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do skutecznego przejęcia sekcji i kontynuacji działalności klubu, w tym drużyn seniorskich w ramach spółki akcyjnej RKS RAKÓW Częstochowa S.A. Zarząd KS RAKÓW Częstochowa