Wezwanie akcjonariuszy II

Spółka RKS Raków Częstochowa przedkłada drugie wezwanie do akcjonariuszy.