WEZWANIE AKCJONARIUSZY III

Spółka RKS Raków Częstochowa przedkłada trzecie wezwanie do akcjonariuszy.

.