Wezwanie akcjonariuszy IV

Spółka RKS Raków przedkłada czwarte wezwanie do akcjonariuszy.

.