Zagłosuj na projekty Rakowa w Budżecie Obywatelskim 2022

W poniedziałek, 20 września wystartowała kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. W puli tegorocznych zadań dzielnicowych oraz miejskich znajdują się projekty Rakowa.

PROJEKT MIEJSKI

 

Numer: 378

Nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego na Rakowie

 

W dzielnicy Raków znajduje się kilka placówek ukierunkowanych na opiekę nad dziećmi i młodzieżą: Dom Kultury, Miejski Basen, Bursa Miejska, SP nr 7, SP nr 20, VI LO, LOSMS Raków, Zespół Szkół im Bolesława Prusa i dlatego istnieje potrzeba stworzenia wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią do 9 osobowej piłki. Powstanie boiska będzie wiązało się ze stworzeniem niewielkich trybun dla publiczności, oświetlenia, nagłośnienia oraz zaplecza sanitarnego. Dzięki temu będzie możliwość rozgrywania różnych zawodów i turniejów sportowych przy udziale publiczności. W okolicy nie ma takiego miejsca, które pozwoliłoby na trenowanie oraz rozgrywanie zawodów sportowych z udziałem publiczności. W pobliżu jest co prawda obiekt sportowy RKS Raków, ale dostęp dla mieszkańców miasta jest ograniczony. Mogą na nim trenować tyko zawodnicy klubu bądź Akademii oraz zespołów zrzeszonych we współzawodnictwie klasyfikowanym. Na terenie MOSiR przy ul. Limanowskiego 83 powstałby taki obiekt, który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta, również dla tych o ograniczonych możliwościach funkcjonowania wynikających z niepełnosprawności fizycznej. Projektodawca przewiduje zamontowanie windy krzesełkowej lub platformy ruchomej, aby umożliwić również osobom niepełnosprawnym fizycznie w pełni korzystać z obiektu. Projekt będzie spełniał zasady uniwersalnego projektowania (art.6 ustawy dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej. Obiekt będzie zarządzany przez zarządcę nieruchomości, ponadto zostanie wyznaczona osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, opiekę i odpowiednie gospodarowanie dostępem do obiektu. Każdy zgłaszający się użytkownik będzie mógł bezpłatnie korzystać z obiektu w godzinach przewidzianych grafikiem.

 

PROJEKT DZIELNICOWY 

 

Numer: 379

Nazwa: Rewitalizacja sali gimnastycznej wraz z sanitariami w VI LO

  

Projekt zakłada remont sali gimnastycznej wraz z przyległymi szatniami i sanitariatami. Sala gimnastyczna w VI LO swoje czasy świetności ma już dawno za sobą. Trzeba dokonać jej rewitalizacji, aby mieszkańcy dzielnicy Rakowa mogli w pełni korzystać z bazy sportowej Częstochowy w dzielnicy Raków.

 

Jak wygląda głosowanie?

⦁Głosowanie polega na przydzieleniu danej liczby punktów wybranym projektom;

⦁W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy Częstochowy, którzy ukończyli 13 lat;

⦁W przypadku projektów o charakterze dzielnicowym, osoby głosujące mogą oddać swój głos na projekty dotyczące dzielnicy, w której mieszkają.

 

Link do głosowania: TUTAJ

  

Zachęcamy do głosowania na powyższe projekty!