Zajęcia szkoleniowe realizowane w ramach Akademii RKS Raków Częstochowa S.A. odwołane

RKS Raków Częstochowa S.A. w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, decyzjami państwowymi oraz związkowymi (PZPN i ŚZPN) związanymi z maksymalną prewencją skutkującą czasowym zawieszeniem funkcjonowania placówek oświatowych w tym Szkoły Mistrzostwa Sportowego i Bursy Miejskiej, zawieszeniem współzawodnictwa lokalnego i ogólnopolskiego skierowaną ku trosce o zdrowie naszych zawodników, zawiesza na czas od 13 do 26 marca 2020 zajęcia szkoleniowe realizowane w ramach Akademii RKS Raków Częstochowa S.A.

Zawodnicy otrzymają od trenerów prowadzących zadania domowe do realizacji indywidualnej, nie wymagającej kontaktu z innymi. Prosimy o zwiększoną obserwację stanu zdrowia dziecka, a w przypadku zerowych objawów chorobowych dopilnowanie realizacji indywidualnych wskazań szkoleniowych. Prosimy również, by czas pobytu w domach wykorzystać maksymalnie na ewentualne nadrobienie zaległości edukacyjnych w szkole.

 

Decyzja dotyczy wszystkich grup szkoleniowych w strukturze Akademii. O zmianie sytuacji organizacyjnej będziemy informować Państwa drogą mailową oraz za pośrednictwem komunikatorów.