Zmiana organizacji nauki w Szkole Mistrzostwa Sportowego

W związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi 15 października 2020 roku, przez Prezesa Rady Ministrów, ulega zmianie organizacja nauki w Liceum Ogólnokształcącym RKS Raków Częstochowa. Obostrzenia są wprowadzone ze względu na wzrost zakażeń na COVID-19.

Uczniowie LO RKS Raków Częstochowa 19 października rozpoczną naukę on-line według planu, który znajduje się TUTAJ. Nauka zdalna za pomocą platformy programu Microsoft dotyczy przedmiotów zaznaczonych w planie zajęć kolorem czerwonym. Uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich zajęciach, a nauczyciele będą sprawdzać obecność za pomoć dziennika elektronicznego. 

 

Informujemy również, że zajęcia z wychowania fizycznego - specjalizacja piłka nożna odbywają się bez zmian. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zmian znajdują się TUTAJ

 

Uczniowie LO SMS RKS Raków Częstochowa i Szkoły Podstawowej nr 7 mogą cały czas korzystać z Bursy Miejskiej. Prosimy wszystkich mieszkańców Bursy o bezwzględne stosowanie się do obostrzeń, które wprowadzono na terenie placówki ze względu na wzrost zakażeń COVID-19.