Zmiany w strukturach właścicielskich RKS-u Raków

W wyniku umów zawartych w dniu 30 grudnia 2014, roku doszło do zmiany struktury właścicielskiej w RKS Raków Częstochowa S.A. 

Posiadaczem stu procent akcji Klubu i jego jedynym właścicielem został Michał Świerczewski.

Zmianie uległ również skład Rady Nadzorczej, której przewodniczącym został Michał Świerczewski.

Prezesem Klubu pozostał Krzysztof Kołaczyk, który jest jedynym członkiem Zarządu Klubu i jedyną osobą upoważnioną do jego reprezentacji.