Jak się zgłosić?

W przypadku zainteresowania przyjazdem do naszej Akademii, wymagany jest wcześniejszy kontakt z Panem Piotrem Maćkowiakiem ([email protected]).
 
Zgłoszenie zawierać musi:

- prośbę trenera stażysty dot. odbycia stażu w naszej Akademii w formie podania (z argumentacją, dlaczego to do Akademii RKS Raków Częstochowa pragnie przyjechać, aby zgłębiać swoją wiedzę),
- CV,
- proponowany termin odbycia stażu.