o fundacji

Fundacja "Przyjaciele Rakowa" została powołana przez Michała Świerczewskiego w czerwcu 2020 roku. 


Fundacja "Przyjaciele Rakowa" została powołana w 2020 roku. Główne cele jej funkcjonowania to propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport, działalność charytatywna i dobroczynność, a także umożliwienie rozwoju sportowego dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji finansowej i ze środowisk wiejskich. Fundacja jest także organem prowadzącym Szkoły Mistrzostwa Sportowego LO RKS Raków Częstochowa i bursy. W tym momencie fundacja wspomaga rozwój edukacyjny i sportowy ok. 120 wychowanków.


Fundacja realizuje swoje cele, w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej między innymi poprzez: wspieranie i promowanie działań edukacyjno-oświatowych, upowszechnianie roli sportu w życiu codziennym dzieci i młodzieży, a także wspieranie rozwoju kultury i nauki, w tym wspieranie młodych talentów z dziedziny sportu  w szczególności piłki nożnej.

Zarząd fundacji:
Prezes: Marcin Rzeszowski