o fundacji

Fundacja "Przyjaciele Rakowa" została powołana przez Michała Świerczewskiego w czerwcu 2020 roku. 


Jej głównym celem jest sprawowanie pieczy nad Szkołą Mistrzostwa Sportowego LO RKS Raków Częstochowa. 


Fundacja działa w obszarze kultury fizycznej  i sportu oraz działalności oświatowej. Ponadto celami fundacji są między innymi:
- pomoc społeczna, w tym w szczególności rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- działalność charytatywna i dobroczynność,
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym.


Fundacja realizuje swoje cele, w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej między innymi poprzez: wspieranie i promowanie działań edukacyjno-oświatowych, upowszechnianie roli sportu w życiu codziennym dzieci i młodzieży, a także wspieranie rozwoju kultury i nauki, w tym wspieranie młodych talentów z dziedziny sportu  w szczególności piłki nożnej.

Zarząd fundacji:
Prezes: Marcin Rzeszowski
Wiceprezes: Marek Śledź