Rekrutacja

Dokumenty (do pobrania) potrzebne przy procesie rekrutacyjnym: 


Wniosek o przyjęcie kandydata pełnoletniego do pobrania TUTAJ.


Wniosek o przyjęcie kandydata niepełnoletniego do pobrania TUTAJ.


Kwestionariusz osobowy wychowanka do pobrania TUTAJ.


Karta informacyjne o stanie zdrowia wychowanka do pobrania TUTAJ.